Kultursal /

konferansesal

Kan dekkes opp til 200 personar

Det er og eit mobilt amfianlegg med 160 sitteplassar og kan nyttast til kurs og konferansar. Her har me to lerret, 1 stk 10 x 10 meter og 1 stk 3,6 x 5 meter.

Møterom 1

Plass til inntil 20 personar, lerret og projektor

Møterom 2

Plass til inntil 8 personar, lerret og ikke projektor

Idrettshall / konsertsal

Kan dekkes opp til 600 personar

Moderne idrettshall med handballstorleik med fire garderobar og to trenargarderobar.

Hallen kan byggast om med nedsenkbare vegger og mobilt amfianlegg med 350 sitteplassar. Med tribune og stolrekker er det plass til 616 personar.

Mobil scene på 48 m2

Rorbua

Kan dekkes opp til 50 personar

Rorbua i Bømmelhamn har eit lite anrettningskjøkken og ligg idyllisk til ved sjøen.

Kontorlokale til leige

Det er fleire ledige kontorlokale til leige i Langevåg Bygdatun.


For leige av lokale kontakt:

Øyvind Sæther Monsen

Dagleg leiar

tlf. 95202537

oyvind@bygdatunet.no