Langevåg Bygdatun AS

-på historisk grunn

Åpningstider for kafeen:Mandag til lørdag kl. 10:30 - 18:00

Søndag kl. 12:00 - 18:00 


Åpningstider for huset:

Mandag -Fredag

07:00 - 20:00

Lørdag

08:00 - 19:00

Søndag 

09:00-20:00


Åpningstider:

Om oss


Langevåg skal vera eit framtidsretta og livskraftig samfunn med eit attraktivt bu- og oppvekstmiljø. 

Me vil skapa ei framtid me vil sjå fram til!

Historie

Langevåg eller tidligere Bømlo kommune er et område med tradisjoner og bosetning tilbake 7-8000 år i tid.


Bygda har så lenge historien går tilbake vært en fremgangsrik og god plass å vokse opp og bo i.

Folket har vært tilpasningsdyktige og alltid hatt noe høyere aktivitet og levestandard enn omkringliggende områder. (ref. bygdebøkene til Nils Kolle)


Fortsatt har bygda høy aktivitet og flere arbeidsplasser enn folketallet skulle tilsi. Bakgrunnen for storsatsingen på Langevåg var at det etter hvert var mye tomme hus i kretsen, og lite barn på skolen. Mange var urolige over dette og en lurte på hva en skulle gjøre for å snu denne trenden.


Det ble kalt inn til folkemøte og etter møtet og mange samtaler ble en enig i at bygda hadde behov for et allbrukshus. En komite’ på 12 personer ble valgt på folkemøte og gitt navnet Langevåg Utvikling.

Disse satte nå i gang med prosjektet. I dag vil folk ha mer enn arbeid og tak over hodet, de vil også ha gode aktivitetstilbud på fritiden. Man ønsket at bygda skulle leve videre og målet for utviklingen var at en skulle få 30 nye innbyggere og bygge ti nye boliger hvert år. Langevåg Bygdatun skulle bli på 5.500 kvadratmeter og ha en prislapp på 60 millioner kroner.


Det skulle inneholde en skikkelig helsestasjon med lege, tannlege og fysioterapeut, kultur og idrettsdel, butikkareal, kafe’, ungdomsklubb og lokaler til å stille ut gjenstander fra områder som var gravd ut.


På Langevåg fantes den første industriarbeidsplassen i landet, der det var produksjon av grønnstein fra 8000-5000 år får Kristus, og det er gjort mengdevis av arkeologiske funn. Her har det vært flinke og kreative folk, og den arven må vi bringe videre, sa ildsjelen bak Langevåg Bygdatun, Lauritz Eidesvik, da ha la ned grunnsteinen til Bygdatunet. En boks med tegninger over huset, en avis, noen små mynter, litt grønnstein fra Hesperiholmen og ryolitt fra Siggjo. (Bømlos høyeste fjell)

Finn oss

Ta kontakt